FRENZY (2014)

Goden en Eerste Mensen komen bijeen op een feest georganiseerd door de Griekse Demeter en Prometheus. Het is een kans om bij te praten, nieuwe relaties aan te gaan en oude opnieuw op te pakken.
Het feest neemt echter al snel een andere wending wanneer de goden de balans opmaken van de afgelopen millennia. Hoe kon de mensheid zich zo tegen zichzelf en de wereld keren? Heeft
hier iemand schuld aan? Maar vooral, hoe moet het nu verder? Wat volgt is een doldwaze tragedie, waarin getracht wordt een antwoord te geven op deze vragen. Dit gaat helaas niet gemakkelijk, omdat de personages ook elk hun eigen problemen mee brengen. De spanningen lopen daardoor hoog op, totdat uiteindelijk de bom barst. Wanneer het stof is neergedaald, zal blijken wie er overblijft om ook de komende millennia mee te maken..