Elkerlyck

We zijn bezig geweest met het vertalen van de Elckerlyc naar de moderne tijd. Hiervan is een pilot opgevoerd van 20 minuten. Het resultaat is op de plank gelegd, en zal misschien onder een andere titel worden opgevoerd.

De Elckerlyc is een moraliteit uit het laatste gedeelte van de 15e eeuw. Er wordt vermoed dat de auteur Petrus van Diest is, die vicarus was van het Karthuizer klooster in Diest van 1454 tot 1507. Anderen denken dat de auteur een niet geestelijke Antwerpse rederijker is geweest.

Wat wel zeker is: het stuk is zowel in Groot Britannie (Everyman) als in Duitsland (Jedermann) bekend. Het is dus maar zeer de vraag of het oorspronkelijk ook een Nederlands stuk is.