Voorstelling "Synergie"

Kunstenaar Egbert Modderman heeft een tentoonstelling gerealiseerd van een tiental levensgrote schilderijen naar bijbelse taferelen. Enkele spelers van de TIZ hebben voor een aantal van die schilderijen model gestaan. Dit heeft hen geïnspireerd een theaterproductie te ontwikkelen samen met regisseur Gertrude Brijder.

De schilderijen verbeelden gelijkenissen uit de bijbel: De verloren zoon en de barmhartige Samaritaan.Het thema van het stuk is: "Goed en Kwaad". 

Over de kunstenaar

Egbert Modderman is afgestudeerd aan de kunstacademie Groningen en heeft daarna aanvullend zijn opleiding in Italië gedaan rond de realistisch-figuratieve schilderkunst. Zelf typeert hij zijn werk als religieus-figuratief. 

Producties Synergie

De gezamenlijke productie "Synergie" heeft in 2016 plaats gevonden in Galerie het Langhuis aan de Goudsteeg en er zijn meerdere optredens dat jaar geweest in de Martinikerk te Groningen tijdens een tentoonstelling van Egbert van tien van deze schilderijen. Bijzonder is nu dat Egbert een eigen galerie heeft geopend in Amerika waar zijn schilderijen tentoongesteld worden: http://www.newbernartexhibit.com/

Op 16 december 2016 is er een voorstelling geweest  in huize Arcana te Dalfsen. In deze presentatie werd het stuk twee keer opgevoerd. Tussen de beide voorstellingen vertelde Gerard Zuyderhoff over het werk van Egbert, die er vanwege verblijf in het buitenland, toen niet bij kon zijn. Ook vertelde Alex Manassen over zijn werkwijze bij het creëren van de muziek voor deze productie.

Op 31 maart 2017 is Synergie ook met groot succes opgevoerd in de schouwburg de Lawei in Drachten. Ons was toen gevraagd medewerking te verlenen aan een landelijke workshop over organisatoren van de verschillende kunstdisciplines in de amateur sector. Thema was: Vernieuwing.

In 2017 zullen er ook weer voorstellingen Synergie zijn. Kijk bij nieuws voor informatie.