Voorstelling "De Jonge Bruid"

Deze productie is in juni 2017 opgevoerd in het theater van de Stadkamer in Zwolle. Het was een groot succes!. Daarom zal deze productie nogmaals worden opgevoerd op andere locaties. Houd daarom deze site in de gaten!

Al sinds het uitkomen van de roman in 2015, speelde Theater Initiatief Zwolle met de gedachte "De Jong Bruid", geschreven door Alessandro Baricco, te bewerken. Baricco beschrijft in deze Flyer-website.pngroman een schatrijke familie in Piemonte, Noord Italie, die krampachtig vasthoudt aan haar tradities en dagelijkse rituelen. Mede hierdoor denkt de familie hun angst voor de dood te kunnen beheersen en zijn zij iedere dag weer opgelucht dat de nacht weer voorbij is. 

De familieleden worden niet genoemd bij hun naam, maar positie: De Vader, De Moeder, De dochter, De Oom. Alleen de bediende heeft een wel kenmerkende naam; Modesta of wel ‘de bescheidene’. De Jonge Bruid in het verhaal was door de familie vergeten, maar toch verloofde zij zich op haar vijftiende een paar jaren geleden met de Zoon.

Dit en nog meer vervreemdende en licht absurdistische elementen in het verhaal prikkelden ons juist om deze roman theatraal vorm te geven. Rituelen komen in onze voorstelling in allerlei vormen terug: In de taal, die door Baricco als “Patina” wordt benoemd, een corrosie laag die aangeeft dat het voorwerp de tand des tijds heeft kunnen doorstaan. In de muzikale elementen van onze componist Alex Manassen, in de stereotype vormgeving van nacht, ontwaken en ontbijt en in DJB-Website-klein.jpegde manier waarop de specifeke eigenschappen van de personages uitvergroot worden. 

In deze nevenproductie doen 6 spelers van TIZ mee. De regie ligt in handen van Gerturde Brijder.