Werkwijze

We werken niet op een standaard manier; TIZ is een werktheater. Het blijft dus niet bij een tekst leren, oefenen, en zaken organiseren als decor en muziek, om verzolgens over de gaan tot de uitvoering. Voor een nieuweling hebben we dit proces uitgeschreven en we zijn stap voor stap deze tekst aan het publiceren op internet. Het is in praktijk niet zo strak als het hier opgeschreven is, maar bied ons allen meer houvast en structuur.

Meer volgt!

Protocol nieuwe spelers en workshop

 • Voorafgaan aan de hoofdproductie is er een periode met 4 workshops. Hierin kunnen aspirant leden kennismaken met de groep en vice versa. Ook maakt de regisseur kennis met de groep. De periode kan tevens als auditieperiode worden gezien. Een speler kan ook instromen via een kleine productie, maar ook hij doet mee aan de workshops.
 • Deze workshopperiode geldt voor iedereen steeds opnieuw.
 • De regisseur bekijkt in die periode of een speler binnen het concept past. Bij een kleine productie is de workshop periode korter naar keuze van de regisseur.
 • Leden kunnen ook worden gevraagd een andere rol te gaan vervullen dan acteren:
  • decorbouw,
  • ontwerp flyer/poster,
  • muziek,
  • kleding maar ook
  • organisatie van de uitvoering.
 • Het is mogelijk dat een speler meedeed bij een volgend concept niet past als acteur, maar wel in een andere hoedanigheid.
 • Elke rol zal worden vermeld op de flyer, poster, website. Dit is belangrijk om kenbaar te maken dat ieder zijn rol binnen een productie wordt gewaardeerd. 

Contributie en bijdrage

 • Een speler betaalt maandelijks contributie. In 2017 is dit vastgesteld op €12,50 per maand, ook in de zomermaanden.
 • Begin en einde van de contributieverplichting zijn altijd in overleg tussen speler en penningmeester.
 • Er kunnen uitzonderingen zijn op de verplichting, bijvoorbeeld in geval van stage, noodsituaties zoals het inspringen halverwege een productie, ook altijd in overleg tussen penningmeester en speler. Penningmeester handelt hierin zelfstandig.
 • Het bestuur is altijd bij machte een speler uit het team te plaatsen zonder opgaaf van reden en zonder restitutie van contributie. Dit zal zijn in het geval van overtreding van de Nederlandse Wet, bijvoorbeeld bij diefstal, geweld, bedrog, en andere extreme gevallen.
 • Een speler of medewerker speelt of werkt mee tijdens de hele productie vanaf het eind

Een volgorde om een nieuwe speler te worden:

 1. Aanmelden – via via, website, mail
 2. Telefonische kennismaking met (vice) voorzitter
 3. Uitnodiging voor eerste repetities – (vice) voorzitter
 4. Workshopperiode - speler
 5. Besluit wijze van deelname door regied
 6. Speler speelt mee en werkt mee tijdens de hele productie.

Protocol nieuwe regisseur

verschijnt november

De programmacomissie draagt een concept aan met regisseur aan het bestuur.

Protocol nieuwe productie

verschijnt december

De programmacommissie draagt een concept aan aan de spelers en het bestuur, en draagt alles over aan het productie team. Het team werkt volgens de wie-wat-waar lijst.

Protocol samenwerkings-producties

verschijnt januari 2018

Programma commissie - charge en decharge

verschijnt februari 2018

Stichting TIZ en bestuur

Wordt definitief ingevuld maart 2018

TIZ is een stichting dat bestaat uit een bestuur waarvoor je kunt solliciteren. Bestuurslid ben je als dit zo bij de Kamer van Koophandel is vermeld. Er is geen formele Algemene Ledenvergadering zoals bij een vereniging, maar de leden - die immers contributie betalen - worden wel gehoord door het bestuur, en zijn betrokken bij door het bestuur ingestelde commissies zoals de Programmacomissie, Productieteam, en Kascommissie.