Vervreemdeling en Synergie

Beste TIZ vrienden

Na een succesvolle opvoering van “de Kale Zangeres” in de Sassenpoort zijn we weer in vol tempo bezig met een 2-tal nieuwe producties:

  • Ver-vreemdeling;
  • Synergie.

Synergie

Kunstenaar Egbert Modderman is bezig met een tiental levensgrote schilderijen. Een van de schilderijen “de Heilige Martinus” is te bewonderen in de Martinikerk te Groningen.

Enkele spelers van TIZ hebben voor een aantal schilderijen model gestaan. Dit heeft ons geïnspireerd een theaterproductie te ontwikkelen samen met regisseur Gertrude Brijder.

Egbert is afgestudeerd aan de kunstacademie Groningen en heeft daarna aanvullend zijn opleiding in Italië gedaan rond de realistisch-figuratieve schilderkunst.

De gezamenlijke productie met de schilderijen zal plaatsvinden in het Langhuis aan de Goudsteeg te Zwolle op 13,14 en 15 mei.

We hebben enkele andere locaties op het oog zoals de Martinikerk in Groningen, waarover later meer.

Vervreemdeling

Met regisseur Sylvia van Raaij zijn we intussen begonnen met een eigen productie over  “vervreemding in de maatschappij”. De voorstelling is gepland in november, en er wordt gebruikt gemaakt van diverse media.

Wat verder ter tafel komt…

De eerder genoemde bewerking van een recente Italiaanse roman is intussen dramaturgisch ter hand genomen maar zal wat meer tijd kosten. De voorstellingen hiervan zullen voorjaar 2017 plaatsvinden. Nadere informatie volgt.